за нас
 SolSystems
е Ай Ти компания насочена към цялостни решения в областта на дигиталните технологии, нашата цел е да подпомогнем  всеки който има желание неговите продукти, дейностти или произведения на изкуството да бъдат достъпни до потенциални клиенти.


Технологии
HTML / CSS / PHP / CMS - Development | SSL Security Certificate | Blog Design | Website Design | Responsive Website Design | Ecommerce Website Development | Custom Web Solutions

Нашият подход
Да позволи на компаниите да се възползват от последните тенденции в технологиите което ще им помогне да развиват своята дейност и да повишат конкурентноспособността си.

Решения
Добрите решения изискват задълбочено разбиране на бизнес проблемите и изчерпателно познаване на потенциалните стратегии. Ние ще направим анализ на бизнес дейността на компанията и ще препоръчаме стратегия за представянето и в мрежата.

Мониторинг
Нашите наблюдения са че компаниите са склонни да инвестират за изработка уеб платформа за своята фирма, но не предвиждат бюджет за развитието и в бъдеще, смятат че след като техния сайт е изработен и видим в internet, работата е приключила, на практика тогава започва същинската работата по него.
Има интересен пример в тази насока
: " Все едно издателя да издаде един 1-ви брой на вестника и всеки ден да започне да го разпространява без да обновява нищо в него и така години на ред"
Ще съдействаме активно на компаниите да получат достъп до Държавно или Европейско финансиране за дигитализация на фирмените си дейности.

Обучение
След като е завършен проекта, ще обучим служители на компанията които да продължат да развиват платформата.

Предизвикателства 
90% от компаниите не инвестират в своите платформи !
Очакват незабавни резултати и ако до един месец не са на първо място в Google са разочаровани !
След 1 година, без да са положили никакви усилилия за развитие на своята платформа, казват няма смисъл !