Responsive design

Responsive design

Отзивчив дизайн

  • Отзивчив уеб дизайн (на английски: Responsive Web Design или RWD; „responsive“ от английски – отзивчив), представлява вид стилизиране на уеб страници, целящо да осигури оптималната ѝ визуализация и улеснено взаимодействие с нея, което да е подходящо за различни устройства (мобилни телефони, таблети, настолни компютри и др.) ... и техните различни резолюции на екрана. Целта на това адаптиране е да се минимизира нуждата от преоразмеряване и скролване.
  • Уебсайт, изработен чрез Отзивчив дизайн, адаптира съдържанието си към средата, на която се визуализира чрез използването на гъвкави, базирани на пропорции решетки ( fluid, proportion-based grids ), гъвкави изображения ( flexible images ) и CSS3 media queries ( разширение на @media метода в CSS ), по следните начини:
  • Концепцията за „гъвкава“ или „течна“ решетка ( fluid grid ) изисква оразмеряването на елементите на уеб страницата да бъде в относителни единици като проценти, а не в абсолютни като пиксели или точки;

„Гъвкавите“ изображения също се оразмеряват в относителни единици за да се предотврати показването им извън елемента, в който се съдържат;

  • Медийните заявки позволяват на уеб сайта да използва различни стилове ( CSS ) според характеристиките и типа на устройството, на което се визуализира, като ширината на браузъра е най-често използваната характеристика.
  • Отзивчивия уеб дизайн е все по-използван и придобива все по-голямо значение, тъй като количеството на мобилния трафик възлиза на повече от половината от общия internet traffic. Тенденцията да се използват мобилни устройства толкова се разпространи, че Google започна да повишава рейтингите на сайтове, които използват oтзивчив уеб дизайн ( Responsive web design ).
Responsive design