изработка на GIF анимирани банери
изработка на GIF анимирани банери
банери | лого | печат
Основни видове банери
Уеб банерът ( Интернет банер или само банер) е рекламен формат разпространяван по World Wide Web. Този вид онлайн реклама се вгражда в уеб страници и представлява графично изображение (аналогично на рекламното каре в пресата) включващо, статични ( неподвижни елементи ) и анимирани ( подвижни елементи ) рядко банерът е с видео елементи, най-често банерът съдържа и хипертекстова връзка към друг уеб сайт, по този начин се рекламира съдържание от сайт с по голяма популярност към сайт с по малка. 

изработка на GIF анимирани банери

production of GIF animated banners

Разликата при анимирания банер е че той се изработва от множество изображения, които се комбинират по определен начин за да се получи по пълна представа за рекламирания продукт, услуги или друго. Предимството на анимирания банер е че движението което той възпроизвежда неволно привлича погледа на евентуалния клиент и при интерес от потребителя той ще се придвижи чрез банера към основната информация.

изработка на статични банери

production of static banners

Начинът на изработка на статичния банер е във формат JPEG или PNG, изработва се по стандартния начин за графичен дизайн на изображенията, определя се размера в пиксели за да се позиционира на определеното му място в сайта, по желание се вгражда хиперпространствена връзка, която може да води до вътрешни страници в същия сайт или към външен сайт.