redesign website, обновяване на сайтове
redesign website, обновяване на сайтове

обновяване на сайтове

redesign website

   Redesign website или обновяване на уебсайта
  • Защо е необходимо да обновим нашия остарял сайт
- В дигиталния свят технологиите много бързо се развиват и променят, дори да сме изработили сайта си преди 1 г., може вече да е остарял, изискванията за безопасност и защита на личните данни също са основателна причина за обновяване на сайта.
  • Защо да обновяваме стария сайт вместо да изработим нов
- На практика обновения сайт е нов, разликата е че при обновяването се запазват добрите позиции които е реализирал стария сайт, рейтинга на домейна и други полезни постижения.
  • Преди да се пристъпи към обновяването на сайта е необходимо:
- Задълбочено проучване какво би трябвало да се запази и ще бъде от полза за новия сайт и какво да се премахне като безполезно. Разполагаме с инструмент с който може да се проследи работата на стария сайт и разликата във функционирането му след обновяването. Ще прегледаме и сайтовете на топ 10 от вашите преки конкуренти, това проучване ще ни даде допълнителна насока за действията които трябва да предприемем.
  • Определяне на приоритети
- Това в което сте най-добри и продуктивни във вашата дейност е основн приоритет, клиентите ви и потенциални партньори трябва да се запознаят с вашите силни страни и да се възползват от високото качество което ще им предложите.
  • Визия на сайта
- Нещата тук са ясни, хората реагират добре на приятни изображения и бърза работа на сайта, машините четат и текстовете, в такъв случай, изображенията, текстове и функционалността, са еднакво важни за сайта.
  • Реклама
- Много собственици на сайтове се изкушават да пускат реклами на сайтовете си, ако сайта е медийно информационен и  се издържа от реклама това е разбираемо и правилно, но ако сайта е с друга насоченост рекламите по скоро биха навредили на сайта и отблъснали някои потребители.
  • Заключение
- Ако вече забелязвате някои проблеми във функционирането на вашия сайт, не ви харесва как изглежда, получавате забележки за сайта от приятели или партньори, в такъв случай е време за промяна!


redesign website, обновяване на сайтове